Кайырбек Конурбаев
пенсионер. читаю и иследию историю

Все статьи автора [16]

6:25 12 Ноября 2016
«Келечекте жаңылбайм десең, өткөнүңдү бил» - Т.Усубалиев. «Никогда не выживет тот народ, который воспринимает трактовку своей истории глазами соседа» - Ф.Ницце. Жаңы миң жылдыктын башында Кыргызстандын тарыхы байыркы жана бүгүнкү этностордун келки турмушунун...
2675 Развернуть статью
0:13 13 Июля 2016
Кыргыздарда айтылып калган лакап, «Хандар ѳтѳт калк калат, кадырлаган нарк калат, канча кылым ѳтсѳ да сыйлашарга салт калат» деген. Байыртадан бери хандар ѳтсѳ да, кыргыздар кылымдап ата салтты ыйык тутуп, сактап келди. Ал тургай жоокерчилик заманда да cалтын...
2657 Развернуть статью
0:12 23 Мая 2016
Биз мурун бул адамдын башынан өткөнүн жазганбыз. Эми ааламдагы 6 планета менен байланышып, берилген маалыматтар кандай айтылса өзгөртпөстөн торчого койдук. Терхару- “жашыл аалам” дегенди билдирет. 29/1- 2011 жыл. Бизде баардыгы жашыл өсүмдүктөр менен курчалган. Ошол...
9872 Развернуть статью
23:31 2 Апреля 2016
Адамдын денеси эки нерседен турат, биринчи денеси жана жаны. Бул эки нерсенин жашашы үчүн кубат алат, кубаттануу үчүн тамак жейт жана рух дүйнөнү байытыш үчүн көңүл ачып, телевизор көрүп, ыр угуп, ыр ырдап, китеп окуп,дүйнөгө саякат жазайт.ж.б. Бул адамдын укугу дейли. Ал эми...
6113 Развернуть статью

Статьи на других категориях [10]

История
11:40 25 Октября 2017
Кочкор өрөөнүндө Кыргыз Ала-Тоосунан бөлүнүп, орто жерде Ортоктун тоосу турат, Ал тоо Кара-Тоо деп да аталат. Тоонун үстүндө эл айтып жүргөн деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте Манастын ордосу бар. Ордонун четинде Аккуланын мамысы жана колго түшкөндөрдү салуучу...
4495 3 фото Развернуть статью
Мурас
14:06 11 Июня 2017
Кочкор өрөөнүндөгү жерлердин аттары Кочкор өрөөнүндө жердин аттары кара деген сөз менен башталган бир топ жерлер бар. Алар: Кара Саз, Кара Күнгөй, Семиз Белдин Кара Тоосу, Кара Суу, Кара Гоо, Кара Кочкор, Кара Тоо, Кара Булак, Куубакы, Кара Мойнок, Көк Адыр. Кара Булуң, Орток (...
2527 Развернуть статью
Мурас
8:25 19 Августа 2016
«Талаштан чындык жаралат» демекчи, кийинки убактарда Кочкорлук Кайырбек Коңурбаев 40 жылдык ѳмүрүн жалаң археологиялык казууларга арнаганынын жыйынтыгы ѳз жемишин берүүнүн астында турат. Кумдѳбѳ айылынын тегеригиндеги жер астында калган шаарларга археологиялык...
5448 4 фото Развернуть статью
Мурас
22:32 9 Июня 2016
Сагынбүбү Сабырбекова 1949-жылы Кочкор районунун Кызыл дөбө айылында туулган. Орто мектепти 1966-жылы окуп бүтүрүп, Кыргыз улуттук университетин филология факультетине кирип, аны 1972-жылы бүтүргөндөн кийин Кочкордо жана Комсомолдо мектептерде мугалим болуп кыргыз тил...
6061 Развернуть статью
Мурас
15:34 16 Апреля 2016
Тарыхый маалыматтарда Суяб шаары карлуктардын, түрктөрдүн, түргөштөрдүн карахандардын кан ордосу деп жазылат. Суяб шаарынын Х кылымда жок болуп кеткени жөнүндө СССРдин байыркы шаарлардын тарыхы боюнча жазылган тизмеде эмне болуп жок болуп кеткени белгисиз деп...
4762 Развернуть статью
Мурас
15:58 5 Января 2016
"Ысык-Көл Тянь-Шандын Күнгөй АлаТоосу жана Тескей Ала-Тоосунун ортосунда деңиз дээңгелинен 1609 метр бийиктигинде жайгашкан. Суунун көлөмү 1738 куб.км, Ысык-Көл тектоникалык чункурду ээлейт, суусу туздуу. Ысык-Көлдүн жалпы аянты 22 080 кв.км. мунун ичинен көлгө 6236 кв.км, көлдүн...
23903 Развернуть статью
Мурас
1:42 2 Января 2016
“Ысык-Көл Тянь-Шандын Күнгөй АлаТоосу жана Тескей Ала-Тоосунун ортосунда деңиз дээңгелинен 1609 метр бийиктигинде жайгашкан. Суунун көлөмү 1738 куб.км, Ысык-Көл тектоникалык чункурду ээлейт, суусу туздуу. Ысык-Көлдүн жалпы аянты 22 080 кв.км. мунун ичинен көлгө 6236 кв.км, көлдүн...
4739 Развернуть статью
История
18:13 1 Декабря 2015
Баласагун шаарына батыштын, арабдардын жана орустардын тарыхчылары эмне мынча кызыгып изилдешип, көп кайрылышкан деген суроо туулат. Себеби Баласагын жана Суяб шаарлары түрк(кыргыз) каганатынын борборлору, өз убагында гүлдөгөн ошол кездеги цивилизациянын жана...
4754 Развернуть статью
Мурас
21:44 29 Ноября 2015
Тамырчы болгуча далай азаптарды тарттым. Мен Сабырбекова Сагынбүбү 1949-жылы Нарын обласынын Кочкор районундагы Кызыл-Дөбө айлында төрөлгөм.4-класста окуп жүргөн кезимде чоң атам Айдыралы Манас эпосун сатып келип, бизге окута баштаган. Эпосту кечки тамактан кийин саат...
22436 2 фото Развернуть статью
Мурас
19:49 29 Ноября 2015
КОЧКОР ӨРӨӨНҮНДӨГҮ АЛАМААТ ЖЕ, БАЛАСАГУН ШААРЫНЫН ЖОК БОЛУП КЕТИШИ. Баласагун шаарына батыштын, арабдардын жана орустардын тарыхчылары эмне мынча кызыгып изилдешип, көп кайрылышкан деген суроо туулат. Себеби Баласагын жана Суяб шаарлары түрк(кыргыз) каганатынын...
9567 Развернуть статью
X
Для размещения комментария авторизуйтесь