Кыргыйбек Молдожунусов

Историк

Автордун бардык макалалары [6]

14:52, 6-октябрь 2023-ж
Мындан миң жыл мурдагы мезгилде Кыргызстандын аймагында "караханийлер" деген эл жашап, алар мында эң күчтүү, гүлдөп өнүккөн мамлекетти курушкан. Дал ошолордун башкарган тушунда Орто Азиянын Ала-Тоосунда ислам дини да кеңири жайылып, расмий дин болуп кабыл алынган....
14362 Макаланы толук көрүү
12:25, 3-август 2022-ж
Кыргызда «алмустак» деген жакшы бир сөз бар. «Тарыхтын тээ башталышынан бери» деген мааниде «алмустактан бери» деп коюшат. Юдахиндин кыргызча-орусча сөздүгүндө «алмустак» сөзү орусчага: «издавна, с незапамятных времен» деп которулган....
10526 Макаланы толук көрүү
10:52, 3-май 2021-ж
Автор жазган текст өзгөртүүсүз жарыяланды. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт XVIII кылымда кыргыз элинде Арзымат уулу Садыр деген баатыр, бий, хан жашап өткөн. Ал жаштайынан кыргыз-жуңгар согушуна катышып, Эр Солтонойдун аскердик мектебинен таалим...
15849 Макаланы толук көрүү
14:55, 9-март 2021-ж
Автор жазган текст өзгөртүүсүз жарыяланат. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт. Санжыра — бул да илим, бирок экинчи тарабынан улуттук идеологиянын маанилүү бир бөлүгү катары роль ойнойт. Санжыраны ата-бабалар жакшылыкка пайдаланса, азыр айрымдар...
8926 Макаланы толук көрүү
12:47, 30-декабрь 2019-ж
Социалдык кызмат Кыргызстанда жаңы пайда болгон кесип болгондуктан, ал азыркы учурда ар тарабынан каралууга муктаж. Айрыкча социалдык кызматтын тарыхын кароо учурдун негизги талаптарынан болуп турат. Мамлекетибиз да социалдык саясатын ишке ашыруусун өз тарыхынан...
25027 Макаланы толук көрүү
17:05, 13-май 2015-ж
«Манас» эпосунун башкы каарманынын тарыхый адам экендигин тактоо боюнча изилдөөлөр Кыргызстанда акыркы кездерде негедир өтө актуалдуу болуп калды. Мунун негизги себебинде канча кылымдан бери кыргыз элинде башкы идеология болуп келген «Манасты» учурда да...
25815 Макаланы толук көрүү

×