Нет фото

Абибилла Пазылов

Автордун бардык макалалары [1]

16:12, 30-ноябрь 2015-ж
Аргымакты жаман деп, Бууданды кайдан табасың? Агайынды жаман деп, Тууганды кайдан табасың? Токтогул -Кыпчак! Барсыңбы?.. -Бармын, ата! Т.Касымбеков. «Сынган кылыч» Береги чыгарманы «Кыргыз кыпчактар» деп атасамбы же «Кыпчак кыргыздар» деп атасамбы...
41651 Макаланы толук көрүү

×