Нет фото
Октябрь Капалбаев

Все статьи автора [12]

11:20 12 Ноября 2016
(И.Арабаев атындагы КМУнун профессору Э.Т.Токсонбаеванын 70 жылдык мааракесине карата) «Кыргызда кыздын аты улук, кыз сыйлабайт макулук», – деп, кыргыз эли байыртадан эле кызын, келинин, дегеле аялзатын өтө кадырлап, аздектеп келишкендигине тарыхтын өзү күбө болуп...
3776 Развернуть статью
15:57 4 Апреля 2016
«Өсөөр элдин акылманы бир, баатыры миң болот. Жок болор элдин баатыры бир, акылманы миң болот», – дегени экинин бири акылман, жетинин бири көсөм боло берсе, сөздүн сөөлөтү, кептин керемети, ойлордун ооматы кеткени эмей неткени, дегени тура. Анткени ар бири эле...
6828 Развернуть статью
11:01 3 Февраля 2016
«Кайсыл жерге барба, Мамайдын көрү», – дегендей кандай жер болбосун, улуу же кичүү муундун өкүлдөрү олтуруп бул дүйнөнүн азабы менен жыргалы, жаманы менен жакшысы, агы менен карасы, жарыгы менен караңгысы, ачуусу менен таттуусу, өйдөсү менен төмөнү тууралуу кеп...
3000 Развернуть статью

Статьи на других категориях [8]

Мурас
16:29 14 Октября 2016
Борбордук Азиядагы элдердин салттуу маданиятынын келип чыгышы жана алардын өзгөчөлүктөрү жашаган аймактарына, этникалык тарыхый өнүгүшүнө байланыштуу өнүккөн. Ошол эле учурда алардын жүргүзгөн чарбасынын түрлөрүнүн, коомдук өзгөрүүлөрдүн көрсөткүчтөрүнө карата...
4533 Развернуть статью
Мурас
18:03 10 Мая 2016
«...Өмүргө тойбойт адамзат», – деп жан дүйнөнү какшатып, омуртка жүлүнүндү сыздатып, көкүрөк-көөдөнүңдү муңкантып кеткен ырдагыдай адамзат, сөздүн ачыгын айта турган болсок, өмүргө эле эмес көп нерсеге көзү тойбой келет эмеспи. Ал эми адамдын өмүрүн балалык кез,...
6308 Развернуть статью
Мурас
16:44 22 Февраля 2016
Айрыкча, кыргыз эли байыртадан эле көзгө көрүнгөн, колго кармалган, акылына таанылган, кулагына угулган, искелип жыттанган нерселердин баарына ат коюп, атынан чакырганды эреже тутуп, мүмкүн болушунча аларга тең ата мамиле кылганды мурас кылып, «чөптү кордосоң, көзгө...
6451 Развернуть статью
Мурас
11:22 18 Января 2016
«Тил жүрөктүн тилмечи», - дегендей мээде орун алалбай ойдологон ойду, жүрөктү өйүгөн купуя-сырды, жанды тынч алдырбай түйшөлткөн ачуу-таттуу сезимдердин баарын адам тили менен жеткирет. Ойлонгондо айтканга оңой болуп турганы менен сүйлөй келгенде тилиң өзүнөн өзү...
6053 Развернуть статью
Мурас
10:52 30 Ноября 2015
КАРГА АКЕНИН МИҢ САНАТЫ (1718-1828) Улуу кыргыз элинде аңтаңдап адашууну билбеген, сүйлөгөнү санат, жашоосу өрнөк нечендеген даанышмандар, сансыз ааламатта, тоо жылып бар жатса да акылынан шашпаган акылмандар, жандуу менен жансыздын сырын билген билгилер, уккандын кумарын...
14201 Развернуть статью
Мурас
17:23 9 Октября 2015
«Манас» эпосундагы тери иштетүү көркөм кол өнөрчүлүгү Жалпы түшүнүк. Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин катарына кирген кыргыз эли өзүнүн көчмөн жашоо-тиричилигинде көбүнчө көчмөнчүлүккө ылайыктуу турак-жайларды, кийим-кечелерди, тамак-аштарды, чарбаны...
15567 Развернуть статью
Мурас
14:57 3 Апреля 2015
КАРАЧ АКЕ (1837-1914) Даанышмандык кеменгерлиги менен атагы чыгып, улуттун уңгусуна айланган айтылуу Сарт акенин «Кагазга түшкөн кат өлбөйт, жакшы адамдын өзү менен сөзү өлбөйт», – деп ташка тамга менен басылгандай айтылган октуу сөздөрү канчалаган мезгилдер өтсө...
9217 Развернуть статью
Мурас
14:52 3 Апреля 2015
САДЫР АКЕ (1821-1905) Өзүн сыйлаган ар бир эл калп айткандарды, жалган сүйлөгөндөрдү жектеп, укум-тукумун, урпактарын түз айтып, түз сүйлөгөнгө тарбиялап, ал эреже-тартиптерди ырым-жырым, макал-лакап, уламыш-жомок, дастан, эпос түрүндө келечек муунга калтырып кеткен....
9589 Развернуть статью
X
Для размещения комментария авторизуйтесь

×