Нет фото
Октябрь Капалбаев

Все статьи автора [3]

11:20 12 Ноября 2016
(И.Арабаев атындагы КМУнун профессору Э.Т.Токсонбаеванын 70 жылдык мааракесине карата) «Кыргызда кыздын аты улук, кыз сыйлабайт макулук», – деп, кыргыз эли байыртадан эле кызын, келинин, дегеле аялзатын өтө кадырлап, аздектеп келишкендигине тарыхтын өзү күбө болуп...
13730 Развернуть статью
15:57 4 Апреля 2016
«Өсөөр элдин акылманы бир, баатыры миң болот. Жок болор элдин баатыры бир, акылманы миң болот», – дегени экинин бири акылман, жетинин бири көсөм боло берсе, сөздүн сөөлөтү, кептин керемети, ойлордун ооматы кеткени эмей неткени, дегени тура. Анткени ар бири эле...
14873 Развернуть статью
11:01 3 Февраля 2016
«Кайсыл жерге барба, Мамайдын көрү», – дегендей кандай жер болбосун, улуу же кичүү муундун өкүлдөрү олтуруп бул дүйнөнүн азабы менен жыргалы, жаманы менен жакшысы, агы менен карасы, жарыгы менен караңгысы, ачуусу менен таттуусу, өйдөсү менен төмөнү тууралуу кеп...
7040 Развернуть статью
X
Для размещения комментария авторизуйтесь

×