Нет фото

Акматали Алимбеков

Профессор

Автордун бардык макалалары [3]

15:40, 26-апрель 2023-ж
Пикирлеш инсан жана илимпоз Куссеин Исаевди эскерүү. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин педагогика кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин доктору, профессор. Илимий-интелектуалдык алака катыш чөйрөсүнүн өзүнө таандык бөтөнчөлүктөрү арбын болот. Айрым...
16113 Макаланы толук көрүү
15:37, 22-апрель 2021-ж
Автор жазган текст өзгөртүүсүз жарыяланды. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт Акматали Алимбеков Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин педагогика кафедрасынын башчысы,  педагогика илимдеринин доктору, профессор Учурда Кыргыз Республикасынын...
23727 Макаланы толук көрүү
15:50, 3-декабрь 2020-ж
Автор жазган текст өзгөртүүсүз жарыяланат. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт. Акматали Алимбеков, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин педагогика кафедрасынын башчысы педагогика илимдеринин доктору, профессор Кичинекей кыстарма же кѳңүлгѳ...
28130 Макаланы толук көрүү

×